Web Page Counter
New Baby Bouquets

 

Anpassad sökning

 

 

 

 

 


Har ditt företag planerat för 40% personalfrånvaro?

 

www.konsulttorget.com

www.jobblinjen.se

www.espander.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julevangelium Anno 2009

 Vid den tiden utfärdade folkhälsominister Maria Larsson en förordning om att hela landet skulle vaccineras. Det var den första massvaccineringen, och den hölls när Reinfeldt var ståthållare i Sverige. Alla gick då för att vaccinera sig, var och en till sin vårdcentral. Och Josef, som genom sin härkomst tillhörde Vårdval Stockholm, hade obegränsad valfrihet och begav sig från sin egen stadsdel upp till norrförort, till Filippas stad, Täby, för att vaccinera sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade barn (och som därmed tillhörde en så kallad riskgrupp).

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att vaccineras, och hon tog sin spruta, den första dosen. Hon lindade sin arm och lade sig ner för att krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i väntrummet.

I samma trakt låg några astmatiker ute och vaktade sitt vaccin om natten. Då stod plötsligt en ängel från Vårdguiden framför dem och Landstingets hela härlighet lyste om den. De greps av stor förfäran, men ängeln sade till dem: Var inte rädda. Jag har bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en ny leverans Pandemrix anlänt åt er i detta land. Och plötsligt var där en stor himmelsk här som prisade Alliansen och tackade för att de var det utvalda folket.

Författare okänd

Pandemi</title>
<
meta name="description" content="Utbildning, konsultativt stöd vid utformande av pandemiplan">
<meta name="keywords" content="Pandemi, pandemic, krisplan, pandemiplan, krisberedskapsmyndigheten, socialstyrelsen, länsstyrelsen, företag, näringsliv, Espander. Life Science Partners, riskanalys, sjukfrånvaro, 25%, 40%, tamiflu, relenza, oseltamivir, zanamivir, influensa,